FAQ'S

Je bent importeur of je wilt gaan importeren. Wil je gaan importeren uit landen buiten de EU? Dan moet je een aantal zaken van te voren goed organiseren.Vanuit ons al een tip laat je dan niet afschrikken door alle regelgeving en administratieve rompslomp die te vinden zijn op het internet. Maar bereid je wel goed voor zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Wij helpen je hier graag bij, onderstaand vind je al alle documenten die nodig zullen zijn.

Benodigde documenten

Inkoop factuur

Een inkoopfactuur is een factuur waarop alle producten en diensten staan die je afneemt. Op deze factuur vind je het bedrag dat je de leverancier verschuldigd bent. Deze hebben we nodig om te kunnen inklaren bij de douane.

directe vertegenwoordiging

Elke persoon kan zich voor het verrichten van douanehandelingen of andere douaneformaliteiten bij de douaneautoriteiten door een andere persoon laten vertegenwoordigen. Vertegenwoordiging is mogelijk bij alle douaneformaliteiten en -handelingen.

Bijvoorbeeld:

  • bij het doen van aangiften.
  • bij het aanvragen van vergunningen.
  • in bezwaar- en beroepsprocedures.
  • bij een verzoek om terugbetaling.
  • bij het vragen van uitstel.

Voor meer informatie lees verder bij de belastingdienst.

KVK uittreksel

een overzicht van geregistreerde gegevens van een bedrijf, zoals naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen; informatie over de rechtspersoon, onderneming en vestiging(en). Deze is te downloaden bij de KVK.

Eori nummer

Met het EORI-nummer worden marktdeelnemers door de Douane in alle lidstaten op dezelfde manier geïdentificeerd. Dit levert voor zowel die marktdeelnemers als voor de Douane efficiency-voordelen op. (EORI-nummer = Economic Operators Registration and Identification).

Wil je deze aanvragen? Vraag ons naar ons format brief en mail adres. Vaak heb je het Eori nummer binnen 1 tot 2 werkdagen binnen dan.

B/L

Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL.
Indien de zeding CIF binnenkomt is er bij LCL bijna altijd een overwijzing nodig. Ook is dit het geval bij FCL.

overwijzing

Een overwijzing is een document dat getekend worden door de Consignee vermeld op de B/L. Als deze dan word verzonden aan de rederij of loods mogen wij de zending uithalen.

Eventueel benodigd

Certificaat van Oorsprong

Zonder CvO kun je tegen moeilijkheden aanlopen als wilt importeren uit bepaalde landen. Denk hierbij aan oplopende kosten, boetes of weigering van de goederen aan de grens, vertraging van transport en/of de inklaringsprocedure.  Vraag ons naar de mogelijkheden qua documenten via info@explect.com

EUR.1

Kun je aantonen dat je goederen aan het preferentieel handelsverkeer voldoen dan kan het voor jouw klant aantrekkelijker zijn om de producten bij  jou te kopen. Dankzij het EUR.1 kan jouw klant een korting of kwijtschelding van douanerechten ontvangen.  Vraag ons naar de mogelijkheden qua documenten via info@explect.com

Rex Registratie

Heeft de zending die u wilt importeren uit een ontwikkelingsland een waarde hoger dan € 6.000,-? In dat geval is registratie nodig in het zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX). Beheerder van de REX, een openbare database, is de EU. De exporteur uit het ontwikkelingsland registreert zich bij een daartoe bevoegde autoriteit in zijn land. Lees verder bij de KVK.

Documenten niet verplicht

Paklijst

Een paklijst geeft aan welke hoeveelheid en soort goederen er in een zending zitten. Meestal begeleidt de paklijst de zending. Op de paklijst kunnen ook maten, gewichten, etc. vermeld zijn

Handig om te hebben

Artikel 23

Als u goederen importeert uit een niet-EU-land, moet u btw betalen. U doet dit normaal gesproken bij de Douane bij de zogenoemde aangifte ten invoer. Deze btw trekt u als voorbelasting af in uw btw-aangifte als u recht hebt op aftrek van btw. U kunt ook de btw bij import aangeven in uw btw-aangifte. U moet dan schriftelijk een vergunning artikel 23 aanvragen bij uw belastingkantoor. U hoeft bij de Douane dan geen btw te betalen. In plaats daarvan geeft u de btw aan in uw btw-aangifte. Hebt u recht op aftrek van btw? Dan kunt u deze btw ook als voorbelasting aftrekken in uw aangifte. U betaalt dan per saldo niets.

lees verder bij de belastingdienst.

Je bent exporteur of je wilt gaan exporteren. Wil je gaan exporteren buiten de EU? Dan moet je een aantal zaken van te voren goed organiseren.Vanuit ons al een tip laat je dan niet afschrikken door alle regelgeving en administratieve rompslomp die te vinden zijn op het internet. Maar bereid je wel goed voor zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Wij helpen je hier graag bij, onderstaand vind je al alle documenten die nodig zullen zijn.

Benodigde documenten

Verkoop factuur

Een verkoopfactuur is een factuur waarop alle producten en diensten staan die je verkoopt. Op deze factuur vind je het bedrag dat je klant verschuldigd is. Deze hebben we nodig om te kunnen uitklaren bij de douane.

directe vertegenwoordiging

Elke persoon kan zich voor het verrichten van douanehandelingen of andere douaneformaliteiten bij de douaneautoriteiten door een andere persoon laten vertegenwoordigen. Vertegenwoordiging is mogelijk bij alle douaneformaliteiten en -handelingen.

Bijvoorbeeld:

  • bij het doen van aangiften.
  • bij het aanvragen van vergunningen.
  • in bezwaar- en beroepsprocedures.
  • bij een verzoek om terugbetaling.
  • bij het vragen van uitstel.

Voor meer informatie lees verder bij de belastingdienst.

KVK uittreksel

een overzicht van geregistreerde gegevens van een bedrijf, zoals naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen; informatie over de rechtspersoon, onderneming en vestiging(en). Deze is te downloaden bij de KVK.

Eori nummer

Met het EORI-nummer worden marktdeelnemers door de Douane in alle lidstaten op dezelfde manier geïdentificeerd. Dit levert voor zowel die marktdeelnemers als voor de Douane efficiency-voordelen op. (EORI-nummer = Economic Operators Registration and Identification).

Wil je deze aanvragen? Vraag ons naar ons format brief en mail adres. Vaak heb je het Eori nummer binnen 1 tot 2 werkdagen binnen dan.

Eventueel benodigd

Rex Registratie

Heeft de zending die u wilt importeren uit een ontwikkelingsland een waarde hoger dan € 6.000,-? In dat geval is registratie nodig in het zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX). Beheerder van de REX, een openbare database, is de EU. De exporteur uit het ontwikkelingsland registreert zich bij een daartoe bevoegde autoriteit in zijn land. Lees verder bij de KVK.

Certificaat van Oorsprong

Zonder CvO kan je tegen moeilijkheden aanlopen als wilt exporteren naar bepaalde landen. Denk hierbij aan oplopende kosten, boetes of weigering van de goederen aan de grens, vertraging van transport en/of de inklaringsprocedure.  Vraag ons naar de mogelijkheden qua documenten via info@explect.com

EUR.1

Kun je aantonen dat je goederen aan het preferentieel handelsverkeer voldoen dan kan het voor jouw aantrekkelijk zijn om de producten te kopen bij een bepaalde leverancier. Dankzij het EUR.1 kan het zijn dat je een korting of kwijtschelding van douanerechten ontvangt.  Vraag ons naar de mogelijkheden qua documenten via info@explect.com

Documenten niet verplicht

Paklijst

Een paklijst geeft aan welke hoeveelheid en soort goederen er in een zending zitten. Meestal begeleidt de paklijst de zending. Op de paklijst kunnen ook maten, gewichten, etc. vermeld zijn

Wat is het verschil tussen een shipper, consignee & notify.

Of je nu naar het buitenland verhuist of commerciële goederen verzendt met FCL- of LCL-verzending, er zijn veel partijen betrokken bij het gehele proces met zeer verschillende verantwoordelijkheden.

Om ervoor te zorgen dat er niets misgaat, is het belangrijk om niet alleen het proces te begrijpen, maar ook de rollen en verantwoordelijkheden van elke partij.

De termen ‘ Shipper verzender’, ‘ Consignee geadresseerde’ en ‘ Notify verzender in kennis’ worden vaak aangezien als een en dezelfde of verward met elkaar. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen een afzender, geadresseerde en kennisgevende partij en hun verschillende rollen in het verzendproces.

De Shipper 

Vaak is de shipper de verzender of exporteur.

De consignee

Over het algemeen is de consigee de ontvanger / importeur van de zending. Meestal word dit de eigenaar van de goederen. Dit kan een individu of een bedrijf zijn. Tenzij anders aangegeven, is de partij die als ‘consignee’ staat verantwoordelijk voor alle kosten aan de destination kant.

Notify

De notify partij is de contactpersoon die op de hoogte moet worden gesteld wanneer de zending op de bestemming aankomt. Dit veld is meestal alleen vereist als het verschilt van de partij die wordt vermeld in het veld van de ontvanger. Ook word dit veld vaak gebruikt om de douaneagent of expediteur aan te gegeven van de consignee.

Zeevracht

B/L

Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL.

HB/L

House Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL. Het is een onderliggende vrachtbrief van de expediteur.

MB/L

Master Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL. Dit is het dragende docuemt voor het transport.

B/L soorten

Orginal

Bij een orginal moeten de orginals ingeleverd worden bij de rederij of bij de expediteur. Zorg er altijd voor dat je deze docuementen tot beschikking hebt voor de aankomst van het schip.

De Bill of Lading (B/L) is een verschepingsdocument dat van oorsprong uitsluitend voor verschepingen werd gebruikt. Tegenwoordig word het ook voor de binnenvaart en voor het zogenaamde over-land transport gebruikt. Bij de zogenaamde over-land transport wordt gesproken over een “Multimodal Bill of Lading” of CT-document (combined transport). Dan heb je ook nog een House B/L deze wordt door een expediteur verstrekt aan de verlader, de Master B/L (MBL) wordt door de rederij verstrekt aan de expediteur.

Express release B/L

Word er gebruikgemaakt van een  Express-Release B/L  dan betekent dit er geen originele B/L is opgemaakt. Dee ontvanger kan direct over de goederen beschikken bij aankomst van het schip.

Telex-Release B/L

Word er gebruikgemaakt van een Telex-Release B/L  dan is er een vrijgave van de leverancier/fabrikant (shipper) aan de agent in de loshaven. Met de Telex-Release B/L kun je zonder originele B/L over de goederen beschikken. De Telex-Release B/L mag ook digitaal verzonden worden. Dit zorgt ervoor dat er geen vertraging op de zending kan komen omdat de B/L niet aanwezig is.

Luchtvracht

AWB

Airwaybill is de Luchtvrachtbrief voor het transport bij luchtvracht.

HAWB

House Airwaybill is de Luchtvrachtbrief voor het transport bij luchtvracht. Het is een onderliggende vrachtbrief van de expediteur.

MAWB

Master Airwaybill is de Luchtvrachtbrief voor het transport bij luchtvracht. Dit is het dragende docuemt voor het transport.

Wegtranport

CMR

CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten landen.

Douane

HS codes

Douane Goederencode (HS, GS, GN, Taric code) Wanneer product(en) de douane aan de grens van de EU passeren is het nodig een goederencode te vermelden op de factuur.  Het Geharmoniseerd Systeem (GS) van de Wereld Douane Organisatie, is weer de basis van de gecombineerde nomenclatuur (GN). Je hs code vinden kijk dan bij de douane. Of vraag via info@explect.com of we je hiermee verder kunnen helpen.

Btw bij invoer

Als u goederen importeert uit niet-EU-landen, is die import belast in het land waar de goederen de EU binnenkomen. Dit betekent dat u btw betaalt aan de belastingdienst van dat land. Daar moet u ook aangifte doen. Worden de goederen direct bij aankomst in de EU onder douanetoezicht geplaatst? Of vallen ze onder een regeling voor tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrecht, of onder een regeling voor extern douanevervoer? Dan hoeft u de btw nog niet te betalen. In die gevallen vindt import plaats in het EU-land waar de goederen aan die regelingen worden onttrokken. Lees verder bij de belastingdienst.

Invoerrechten

invoerrechten. zijn belastingen die geheven worden op importgoederen. Men onderscheidt fiscale rechten en protectionische rechten. Ook kan men onderscheid maken in ad valorem en in specifieke invoerrechten.

BTI

Een BTI is een afspraak tussen jou en de douane over de goederencode die de douane toepast. Deze code is gebaseerd op een door de Europese Unie samengestelde Gecombineerde Nomenclatuur. In de ‘bindende tariefinlichting’ wordt de afspraak tussen jou en de douane vastgelegd. Voor meer info of het aanvragen van een BTI lees hier dan verder

ATA Carnet

Carnet douane garantie document voor de tijdelijke in- of uitvoer van goederen zonder betaling van invoerrechten. Veel gebruikt bij meerdere grensovergangen.

Wegtranport

CMR

CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten landen.

Zeevracht

B/L

Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL.

HB/L

House Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL. Het is een onderliggende vrachtbrief van de expediteur.

MB/L

Master Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL. Dit is het dragende docuemt voor het transport.

Soorten B/L

Orginal

Bij een orginal moeten de orginals ingeleverd worden bij de rederij of bij de expediteur. Zorg er altijd voor dat je deze docuementen tot beschikking hebt voor de aankomst van het schip.

De Bill of Lading (B/L) is een verschepingsdocument dat van oorsprong uitsluitend voor verschepingen werd gebruikt. Tegenwoordig word het ook voor de binnenvaart en voor het zogenaamde over-land transport gebruikt. Bij de zogenaamde over-land transport wordt gesproken over een “Multimodal Bill of Lading” of CT-document (combined transport). Dan heb je ook nog een House B/L deze wordt door een expediteur verstrekt aan de verlader, de Master B/L (MBL) wordt door de rederij verstrekt aan de expediteur.

Express release B/L

Word er gebruikgemaakt van een  Express-Release B/L  dan betekent dit er geen originele B/L is opgemaakt. Dee ontvanger kan direct over de goederen beschikken bij aankomst van het schip.

Telex-Release B/L

Word er gebruikgemaakt van een Telex-Release B/L  dan is er een vrijgave van de leverancier/fabrikant (shipper) aan de agent in de loshaven. Met de Telex-Release B/L kun je zonder originele B/L over de goederen beschikken. De Telex-Release B/L mag ook digitaal verzonden worden. Dit zorgt ervoor dat er geen vertraging op de zending kan komen omdat de B/L niet aanwezig is.

Luchtvracht

AWB

Airwaybill is de Luchtvrachtbrief voor het transport bij luchtvracht.

HAWB

House Airwaybill is de Luchtvrachtbrief voor het transport bij luchtvracht. Het is een onderliggende vrachtbrief van de expediteur.

MAWB

Master Airwaybill is de Luchtvrachtbrief voor het transport bij luchtvracht. Dit is het dragende docuemt voor het transport.

Douane

HS codes

Douane Goederencode (HS, GS, GN, Taric code) Wanneer product(en) de douane aan de grens van de EU passeren is het nodig een goederencode te vermelden op de factuur.  Het Geharmoniseerd Systeem (GS) van de Wereld Douane Organisatie, is weer de basis van de gecombineerde nomenclatuur (GN). Je hs code vinden kijk dan bij de douane. Of vraag via info@explect.com of we je hiermee verder kunnen helpen.

Btw bij invoer

Als u goederen importeert uit niet-EU-landen, is die import belast in het land waar de goederen de EU binnenkomen. Dit betekent dat u btw betaalt aan de belastingdienst van dat land. Daar moet u ook aangifte doen. Worden de goederen direct bij aankomst in de EU onder douanetoezicht geplaatst? Of vallen ze onder een regeling voor tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrecht, of onder een regeling voor extern douanevervoer? Dan hoeft u de btw nog niet te betalen. In die gevallen vindt import plaats in het EU-land waar de goederen aan die regelingen worden onttrokken. Lees verder bij de belastingdienst.

Invoerrechten

invoerrechten. zijn belastingen die geheven worden op importgoederen. Men onderscheidt fiscale rechten en protectionische rechten. Ook kan men onderscheid maken in ad valorem en in specifieke invoerrechten.

BTI

Een BTI is een afspraak tussen jou en de douane over de goederencode die de douane toepast. Deze code is gebaseerd op een door de Europese Unie samengestelde Gecombineerde Nomenclatuur. In de ‘bindende tariefinlichting’ wordt de afspraak tussen jou en de douane vastgelegd. Voor meer info of het aanvragen van een BTI lees hier dan verder

ATA Carnet

Carnet douane garantie document voor de tijdelijke in- of uitvoer van goederen zonder betaling van invoerrechten. Veel gebruikt bij meerdere grensovergangen.

Incoterms

Op deze pagina kan je alles vinden over incoterms. Zo hopen we dat we jou meer duidelijkheid verschaffen rondom incoterms. Natuurlijk kan je voor informatie gewoon bellen of mailen.

Wat zijn incoterms?

Ben je van plan om transport te organiseren? Dan krijg je te maken met leveringsvoorwaarden, oftewel incoterms.

Met een incoterm wordt tussen een koper en verkoper afgesproken wie waar verantwoordelijk voor is binnen de levering. Het gaat hierbij om het laden/lossen, het transport, de douane en de verzekeringen.

De incoterms zijn gestandaardiseerde leveringsvoorwaarden door de International Chamber of Commerce. ‘Incoterms’ is een afkorting van International Commercial Terms.

Wij helpen je graag verder met de keuze in je incoterm en de uitleg erover. Daarom leggen we de meest gebruikte incoterms hier voor je uit. Heb je nog vragen bel ons gerust.

INCOTERMSEXWFASFCAFOBCFRCIFCIPCPTDAPDDPDAT
SoortEx worksFree alongside shipFree carrierFree onboard vesselCost & freightCost insurance & freightCarriage insurance paid toCarriage paid toDelivered at placeDelivered duty paidDelivered at terminal
Opslag/loods kostenVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoper
Loods kostenVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoper
Export verpakkingVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoper
Laad kostenkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoper
Binnenlandse vrachtkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoper
Terminal kostenkoperVerkoperkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperkoper
Forwarder’s feeskoperVerkoperkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperkoper
Laden op schipkoperkoperkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperkoper
lucht/zee vracht kostenkoperkoperkoperkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperkoper
kosten aankomstkoperkoperkoperkoperkoperkoperVerkoperVerkoperVerkoperVerkoperkoper
Invoerrechten, Btw en Douane afhandelingkoperkoperkoperkoperkoperkoperkoperkoperkoperVerkoperkoper
HuisleveringkoperkoperkoperkoperkoperkoperkoperkoperVerkoperVerkoperkoper

Afmetingen en gewichten kunnen enigszins variëren afhankelijk van fabrikant.

8 ft. Container
Buitenmaten (l × w × h)
2440 mm × 2200 mm × 2260 mm
Binnenmaten (l × w × h)
2270 mm × 2100 mm × 2050 mm
Deurmaten (w × h)
2100 mm × 1940 mm
Gewicht
900 kg
Inhoud
9.9 m3
10 ft. Container
Buitenmaten (l × w × h)
2990 mm × 2440 mm × 2590 mm
Binnenmaten (l × w × h)
2800 mm × 2350 mm × 2390 mm
Deurmaten (w × h)
2340 mm × 2280 mm
Gewicht
1300 kg
Inhoud
15.5 m3
20 ft. Container 8’6″
Buitenmaten (l × w × h)
6060 mm × 2440 mm × 2590 mm
Binnenmaten (l × w × h)
5890 mm × 2350 mm × 2390 mm
Deurmaten (w × h)
2330 mm × 2280 mm
Gewicht
2130 kg
Inhoud
33.2 m3
20 ft. Container 9’6″
Buitenmaten (l × w × h)
6060 mm × 2440 mm × 2890 mm
Binnenmaten (l × w × h)
5890 mm × 2350 mm × 2690 mm
Deurmaten (w × h)
2330 mm × 2570 mm
Gewicht
2360 kg
Inhoud
37.4 m3
40 ft. Container 8’6″
Buitenmaten (l × w × h)
12200 mm × 2440 mm × 2590 mm
Binnenmaten (l × w × h)
11950 mm × 2330 mm × 2370 mm
Deurmaten (w × h)
2330 mm × 2280 mm
Gewicht
3900 kg
Inhoud
66 m3
40 ft. Opentop Container 8’6″
Buitenmaten (l × w × h)
12200 mm × 2440 mm × 2590 mm
Binnenmaten (l × w × h)
11950 mm × 2330 mm × 2370 mm
Deurmaten (w × h)
2330 mm × 2280 mm
Gewicht
3900 kg
Inhoud
66 m3
40 ft. Container 9’6″
Buitenmaten (l × w × h)
12200 mm × 2400 mm × 2890 mm
Binnenmaten (l × w × h)
11950 mm × 2330 mm × 2680 mm
Deurmaten (w × h)
2330 mm × 2570 mm
Gewicht
3950 kg
Inhoud
74.6 m3
45 ft. Container 9’6″
Buitenmaten (l × w × h)
13600 mm × 2440 mm × 2890 mm
Binnenmaten (l × w × h)
13350 mm × 2330 mm × 2680 mm
Deurmaten (w × h)
2330 mm × 2570 mm
Gewicht
4990 kg
Inhoud
83.4 m3

Indien je importeert uit bepaalde ontwikkelingslanden, kun je mogelijkerwijs in aanmerking komen voor korting of gehele vrijstelling op de invoerrechten. Dit is vastgelegd in het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). Om aan te tonen dat de geïmporteerde goederen ook echt uit die landen komen, moet de oorsprong (Attest van Oorsprong) worden gecontroleerd in het openbare REX-systeem. Alleen geregistreerde exporteurs mogen een dergelijk Attest van Oorsprong gebruiken. Deze exporteurs worden opgenomen in het zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX).

In onderstaande tabel vindt je alle landen die in aanmerking komen voor een verlaging van import- export invoerrechten. In kolom  twee staat de datum dat het REX-systeem is ingevoerd in het land. Kolom drie geeft aan wanneer het land officieel over zou of had moeten zijn op REX. Status van oktober 2018.

Of jou leverancier al geregistreed is kan vinden via de rex_validation

LandDatum invoer REX-systeemUiterste datum invoer REX
AfghanistanNog geen REX-systeem31-12-2018
Angola25-4-201830-6-2018
Armenia1-1-201831-12-2018
BangladeshNog geen REX-systeem31-12-2019
BeninNog geen REX-systeem31-12-2019
Bhutan1-1-201730-6-2018
Bolivia8-5-201831-12-2018
Burkina FasoNog geen REX-systeem31-12-2019
Burundi27-7-201830-6-2018
CambodiaNog geen REX-systeem31-12-2019
Capo VerdeNog geen REX-systeem31-12-2019
Central African republicNog geen REX-systeem31-12-2017
ChadNog geen REX-systeem30-6-2018
Comoros6-1-201730-6-2018
CongoNog geen REX-systeem30-6-2018
Cook Islands17-4-201830-6-2018
Democratic Republic CongoNog geen REX-systeem30-6-2018
DjiboutiNog geen REX-systeem31-12-2017
Equatorial GuineaNog geen REX-systeem30-6-2018
EritreaNog geen REX-systeem31-12-2018
Ethiopia7-3-201731-12-2017
GambiaNog geen REX-systeem31-12-2018
GhanaNog geen REX-systeem31-12-2018
GuineaNog geen REX-systeem31-12-2018
Guinea Bissau5-12-201730-6-2018
HaitiNog geen REX-systeem31-12-2019
India1-1-201730-6-2018
IndonesiaNog geen REX-systeem31-12-2019
Ivory CoastNog geen REX-systeem31-12-2018
Kenya1-1-201731-12-2017
Kiribati4-4-201830-6-2018
KyrgyzstanNog geen REX-systeem31-12-2019
Laos1-1-201731-12-2017
LesothoNog geen REX-systeem31-12-2019
LiberiaNog geen REX-systeem31-12-2017
MadagascarNog geen REX-systeem31-12-2019
Malawi1-1-201831-12-2018
Mali22-6-201830-6-2018
MauritaniaNog geen REX-systeem31-12-2019
MicronesiaNog geen REX-systeem31-12-2017
MongoliaNog geen REX-systeem31-12-2019
MozambiqueNog geen REX-systeem30-6-2019
Myanmar1-1-201831-12-2018
NauruNog geen REX-systeem31-12-2017
Nepal1-1-201730-6-2018
NigerNog geen REX-systeem31-12-2018
NigeriaNog geen REX-systeem31-12-2019
Niue Island28-6-201731-12-2017
Pakistan6-3-201731-12-2017
ParaguayNog geen REX-systeem31-12-2019
PhilippinesNog geen REX-systeem31-12-2019
Rwanda7-3-201831-12-2018
SamoaNog geen REX-systeem31-12-2019
Sao Tomé & Principe29-6-201830-6-2018
SenegalNog geen REX-systeem31-12-2019
Sierra Leone16-8-201831-12-2017
Solomon Islands20-9-201730-6-2018
SomaliaNog geen REX-systeem31-12-2017
South SudanNog geen REX-systeem31-12-2017
Sri Lanka1-1-201831-12-2018
SudanNog geen REX-systeem31-12-2018
Swaziland1-1-201831-12-2018
SyriaNog geen REX-systeem31-12-2018
TajikistanNog geen REX-systeem31-12-2019
Tanzania14-6-201831-12-2018
Timor LesteNog geen REX-systeem30-6-2018
Togo27-7-201830-6-2018
TongaNog geen REX-systeem30-6-2018
Tuvalu3-10-201831-12-2017
UgandaNog geen REX-systeem31-12-2019
Uzbekistan1-1-201931-12-2019
VanuatuNog geen REX-systeem31-12-2019
VietnamNog geen REX-systeem31-12-2019
Yemen9-6-201830-6-2018
Zambia1-1-201730/06/201

Je antwoord niet gevonden?

Laat onsje verder helpen, vul het onderstaande formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Exporteren

Ben je importeur of wil je gaan importeren? Dan helpen wij je graag verder. Als expediteur helpen wij je ook echt verder. Met onze kennis en ervaring weet je vooraf waar je aan toe bent. Zo weet je hoe je kunt importeren, welke incoterm je het beste kunt gebruiken, welke documenten je nodig hebt en je hebt vooraf inzicht in de totale kosten. Zo organiseren wij jouw import van begin tot eind. Zorgeloos importeren doe je met Explect.

Importeren

Wil je gaan exporteren? Mooi, want exporteren biedt grote kansen. Met onze hulp kun jij je goederen wereldwijd leveren. Wij verzorgen de export van deur tot deur samen met onze lokale partners wereldwijd. Bovendien helpen wij jou met al je exportvragen. Wij hebben de kennis over de documenten, de incoterms, de douane en het transport. Die kennis delen wij met jou, zodat wij samen kunnen werken aan een succesvol export avontuur. Verken met ons jouw exportkansen! En maak van jouw export een succes.