Opstoppingen in de havens, welke impact heeft dit op de wereldhandel?

De haven is een plek waar water en het land elkaar ontmoeten en daarom komen ernaast de vanzelfsprekende schepen ook treinen en vrachtwagens de haven binnen. Dit is natuurlijk om goederen te leveren voor export of om goederen op te halen voor de import. 

Havens spelen een cruciale rol bij het vervoeren van verschillende soorten goederen. Sommige havens zijn dan ook geclassificeerd op basis van de goederen die ze behandelen.  

Hoewel sommige havens dus specifieke ladingen behandelen, behandelt de overgrote meerderheid van de havens wereldwijd meerdere ladingen binnen dezelfde haven. Havens worden dan vaak verdeeld in verschillende toegewezen gebieden. Deze afgebakende gebieden die verschillende soorten ladingen verwerken worden terminals genoemd. De meeste havens hebben tegenwoordig speciale containerterminals voor de behandelingen van containers.  

Een havenopstopping is een situatie waarin een schip dat in een haven aankomt niet kan aanleggen en buiten op de ankerplaats zal moeten wachten tot er een ligplaats vrijkomt.  

Mogelijke oorzaken van havenopstoppingen

Dit is op dit moment, wereldwijd, voor vele havens een uitdaging. Deze opstoppingen kunnen door verschillende oorzaken optreden, zoals: 

Een haven of terminal is volgeboekt voor meer dan zijn capaciteit, stakingen, oorlog, pandemie zoals COVID-19 op dit moment, een gebrek aan havenbehandelingsapparatuur, gebrek aan ruimte, beperkte poorttoegang, de locatie van de haven en vertragingen veroorzaakt door slecht weer, of door vastliggende schepen zoals er afgelopen voorjaar met de Ever Given is gebeurd.  

Deze opstoppingen in de havens komen vrij vaak voor in de containerterminals over de hele wereld. Velen schrijven dit toe aan de toename van het aantal containerschepen, dat is in de afgelopen 50 jaar met een groei van ruim 1450% gestegen. 

Tegenwoordig wordt ongeveer 90% van de niet- bulkladingen wereldwijd vervoerd door containerschepen. De grootste moderne containerschepen kunnen meer dan 23.000 TUE (twintig voet equivalente eenheden) vervoeren. Deze werden in 2019 geïntroduceerd met de komst van de MSC Güslün. Deze schepen worden ook wel Ultra Large Container Vessels (ULCV) genoemd. Met een gemiddelde lengte van 400 m, en een breedte van 59 m, een diepgang van 14,5 m en een capaciteit van 18.270 TUE kunnen de schepen van de Maersk triple E-klasse door het Suezkanaal varen. 

Eén van de voordelen van de ULCV’s zouden schaalvoordelen zijn. 

Om deze schaalvoordelen te realiseren en een lang verblijf in de haven te voorkomen werden de terminals onder druk gezet om meer portaalkranen en arbeid te gebruiken om het laden en lossen sneller te voltooien.  

We willen je inzicht geven

Druk op de container werven 

De toename van de containers die van een schip komen vereist echter ook dat de containerwerf de containers met dezelfde snelheid kan afvoeren. 

Als de containerwerf deze toestroom niet aankan vanwege een trage productiviteit of onvoldoende chassis (zoals in sommige Amerikaanse havens het geval is), dan zal de verplaatsing van containers van de werf langzamer gaan, wat betekent dat de containerwerf vrij snel de capaciteit zal bereiken. 

Tel daar dan ook nog bij op dat wanneer de truckers importcontainers komen ophalen wanneer het containerpark vol is, er meerdere bewegingen/shuffles binnen de terminal kunnen zijn om bij de containers te komen die de truckers nodig hebben. Dit loopt helaas vaak nog niet helemaal gestroomlijnd. Deze problemen kunnen een achterstand veroorzaken bij de werkzaamheden aan de wal. Dit  beïnvloedt de productiviteit van de haven/terminal. Waardoor de schepen op de ligplaats langer doorwerkt en de schepen buiten langer wachten op de ligplaats. Terwijl er nog steeds schepen aansluiten in de wachtrij, deze zal dus in hoog tempo vergroten. 

Zoals eerder benoemd is moesten de meeste havens meer portaalkranen toevoegen om de operaties sneller te voltooien. Vooral op de ULCV’s. Maar dit heeft natuurlijk ook grenzen, want toen de scheeps grote toenam, en niet zozeer in lengte, maar ook in breedte en hoogte. 

In vergelijkingen met de Panamax- schepen in de jaren 80 die maat metingen van 32 m breedte en een lengte van 294 m hanteerden, zijn de ULCV’s die afmeten van 61,5 m en 400 m lang handhaven, niet zozeer in de lengte groter geworden, maar ze zijn vooral in breedte en hoogte toegenomen. Dit betekent  dat de portaalkranen aangepast moesten worden om op de nieuwe breedte en hoogtes te kunnen inspelen. Het gebrek aan toename in de lengte betekend ook dat er niet genoeg ruimte is om meer portaalkranen toe te voegen om een snellere operatie te kunnen uit te voeren.

Container stack met cirkel

Pandemieën

Sinds februari 2020 hebben we wereldwijd te maken met de gevolgen van een pandemie namelijk COVID-19. De gemiddelde wachttijd voor containerschepen in Zhoushan in China bedroeg toen meer dan 60 uur, wat ongebruikelijk is voor die haven. Veel van de havens die wereldwijd zijn getroffen door deze pandemie hebben hun personeelsbestanden teruggebracht om de overdacht van het virus te voorkomen. Dit betekent dat er minder mensen beschikbaar zijn om hetzelfde aantal schepen en containers te behandelen, wat dus de productiviteit drastisch verlaagt, in sommige gevallen met meer dan 60- 70%. 

Deze opstopping hoeft niet alleen voor schepen en ligplaatsen te zijn, sommige gespecialiseerde containers zoals koelcontainers hadden ook te maken met de gevolgen. Tijdens de COVID-19 uitbraak in China moesten sommige havens zoals Shanghai, Xingang en nog vele andere, reefercontainers afwijzen of opstoppingstoeslagen in rekening brengen. De terminals hadden bijna geen stopcontact meer op de inkomende stroom.  

Container tekorten

Sommige havens zoals Manilla hebben andere redenen voor de haven opstopping, zoals een overloop van lege containers die waardevolle werfruimte in de haven opslokken. Door een onevenwicht in de handel op de Filipijnen kwamen er veel volle importcontainers binnen in Manilla, maar gingen er niet genoeg exportladingen uit en daarom stapelden lege containers zich op in de havens en terminals. Op het hoogste punt in 2019 werd gemeld dat ongeveer 8.000 lege containers waren opgestapeld op de containerwerf van de Manila International Container Port. Dit zette de douane ertoe aan het toegestane verblijf van de containers op de werf te beperken van 120 dagen naar 90 dagen. Dit in een poging om ruimte vrij te maken op de haven containerwerf. 

Dit probleem is niet uniek voor Manilla. Landen zoals Kenia, Nigeria, Ivoorkust, VK hebben allemaal te maken gehad met de haven opstopping als gevolg van overmaat aan lege containers. 

Dit kan leiden voor een verminderde tonnagecapaciteit op bepaalde vaargebieden, waardoor rederijen gedwongen zullen worden blanco afvaarten af te geven. Rederijen kunnen of willen het zich niet veroorloven om de schepen dagenlang voor anker te laten liggen vanwege een haven opstopping. 

Scheepscharters kosten duizenden dollars per dag voor de rederijen en een schip en containers brengen alleen geld in de la als ze actief in beweging zijn. Ze kiezen er dus liever voor om een overbelaste haven over te slaan.  

“Samen ontdekken hoe we jou kunnen helpen? Boek een afspraak in en we reserveren minimaal 30 minuten voor jou. Wij leiden je persoonlijk rond in onze onlineomgeving en beantwoorden al je vragen.”

Laura – Support

Stijgende kosten

Dit heeft ook gevolgen voor de containerprijzen, zoals we nu ervaren in de scheepvaart is dat de container prijzen expliciet omhoog schieten. De experts verwachten dat de stijgingen in de container prijzen zeker nog tot 2022 zullen aanhouden. 

Wat de oorzaak van een opstopping in de haven ook mag zijn, ergens zal er iemand de kosten, als gevolg van de opstoppingen moeten betalen. 

De impact van een haven opstopping strekt zich uit tot alle industrieën, wat leidt in vertragingen van de activiteiten. Klanten zullen bepaalde essentiële goederen via luchtvrachten zullen gaan importeren om de tekorten op te lossen. Dit zien we vooral terug in de consumptiegoederen. De seizoensgoederen zullen mogelijk niet op tijd aankomen als de importeur niet op tijd inspeelt op deze problemen.  

Exporteurs, importeurs, rederijen, vervoerders, expediteurs, terminaloperators worden allemaal getroffen door de haven opstoppingen en zullen allemaal te maken te hebben met extra kosten. Op basis van onder andere de bovenstaande benoemde factoren is het vrij lastig en moeilijk om de werkelijke kosten van de opstoppingen vast te stellen. Eén conclusie kunnen we wel stellen, een haven opstopping is slecht voor de wereldhandel. 

Globalisering leidde tot containerisatie, wat leidde tot een toename van de wereldwijde containerhandel. De containerhandel is sinds de jaren 80 gemiddeld met 9,5% gegroeid. Volgens de cijfers is de wereldwijde overslag van containerhavens met 254% gestegen tussen 2000 en 2018 

blog boot

Waar ligt de toekomst van de transport en logistieke wereld 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat havenopstoppingen groei afremmen als er niet effectief op ingespeeld wordt. Dit is niet alleen een probleem voor de havens. Hoewel havens en terminals hier een grotere rol in zullen hebben om dergelijke problemen te voorkomen. De verantwoording rust op alle belanghebbenden in de toeleveringsketen om te helpen met dergelijke situaties. 

Digitalisering en investeringen in nieuwe technologieën worden steeds belangrijker voor de transport en logistieke wereld. 

Voor een effectieve, duurzame oplossing moeten alle partijen in de toeleveringsketen deel uitmaken van de oplossing om opstoppingen in de havens te voorkomen. Rederijen, vrachtwagenchauffeurs, spooroperatoren, havenautoriteiten, logistieke dienstverleners, IT-specialisten, ze moeten allemaal worden betrokken. Klanten van de haven moeten hun volumeverplichtingen kunnen voorspellen en handhaven, zodat de havens hun capaciteitsbehoeften kunnen plannen. 

Hoe kan Explect Online jou hierbij helpen?

Explect Online

Do it yourself import & export. Wij maken de traditionele en complexe wereld van transport, toegankelijk voor iedereen. Zodat voor elk bedrijf the sky the limit is. Explect Online, is jouw gateway naar de wereld van internationaal transport. Je krijgt toegang tot alle mogelijkheden van ons innovatieve online platform. Zodat jij zelf, in een paar minuten, je eigen transport regelt. Wil je dat wij het hele transport uit handen nemen?  

Dat doen we graag! 

 Van het boeken, je dossier updaten, tot en met documenten snel up- & downloaden Explect Online brengt al je logistiek op één plek.  

Krijg meer inzicht, bespaar tijd en ben in controle.  

Vindt makkelijk de informatie die je nodig hebt. Van het begin tot het einde van de reis zorgen wij ervoor dat jouw zending zorgeloos verloopt. Blijf altijd op de hoogte en weet precies wanneer jouw goederen vertrekken en aankomen. 

Heb je vragen? Laat ons je helpen.

Expediteur Rick Onder

Geschreven door
Rick – Support Operator

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld van transport.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en wij helpen je in te spelen op veranderingen. Zo transporteer jij jouw zending zonder verassingen.