Stijgende wegvervoer kosten

Stijgende kosten in het wegvervoer voor 2022

De verwachte kostenontwikkeling in het goederenvervoer over de weg voor 2022 ligt tussen de +3,5 % tot +5,7 %. Dit is een kostenontwikkeling exclusief specifieke marktomstandigheden en brandstofkostenontwikkeling. Dat blijkt uit het rapport “Kostenontwikkeling in het wegvervoer 2021-2022” van Panteia uitgevoerd in opdracht van TLN en Evofenedex.

We willen je inzicht geven

Afwijkende kostenontwikkeling

Naast de gebruikelijke ontwikkelingen van de kosten zijn er specifieke marktomstandigheden die invloed hebben op de omvang de kostenontwikkelingen. De invloed van deze marktomstandigheden leiden situationeel voor ieder individueel bedrijf tot een afwijkende (hogere) kostenontwikkeling vergeleken met de gemiddeld vastgestelde kostenontwikkeling.

In de onderzochte kostenontwikkeling in het binnenlandse wegvervoer is ook 2021 vergeleken met 2020. De stijging varieert in deze vergelijking tussen de +1,1 % en +1,9 %. In het grensoverschrijdend wegvervoer ligt de kostenstijging dit jaar tussen de +1,1 % en +1,7 %. Beide ontwikkelingen zijn exclusief brandstofkosten en marktomstandigheden.

blog boot

Verhoging salarissen

Belangrijke factor in de hogere kosten zijn de salarissen, die door de nieuwe cao “voor het beroepsgoederenvervoer” per 1 juli van dit jaar met 3,5 % zijn verhoogd. Op 1 januari 2022 komt daar nog eens een stijging van 3,2 % bovenop.

De afschrijvingskosten stijgen gemiddeld met ruim 5 % in 2021 (in 2022 met 6,4 %) de verzekeringskosten met 4,5 % (in 2022 met 9,4 %). En de kosten van reparatie en onderhoud met gemiddeld 2,6 % (2022: 4 %). De brandstofkosten zijn fors toegenomen, met ruim 16%.

Mobility Package

In de rapportage wordt verder ingegaan op de belangrijkste wijzigingen als gevolg van afspraken in het Mobility Package (“De Europese Unie publiceerde op 31 juli 2020 het nieuwe Mobility Package. Dit pakket aan maatregelen beoogt een einde te maken aan de concurrentieverstoring in het wegvervoer en moet zorgen voor verbetering van de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs”) en de momenten waarop ze ingaan. Waar mogelijk is per maatregel het effect aangegeven op de kostenontwikkeling en de bedrijfsvoering. Ook hier kunnen de kosteneffecten van de maatregelen situationeel uiteenlopen van niets tot groot.

“Samen ontdekken hoe we jou kunnen helpen? Boek een afspraak in en we reserveren minimaal 30 minuten voor jou. Wij leiden je persoonlijk rond in onze onlineomgeving en beantwoorden al je vragen.”

Bart – Founder

vliegtuig blog

Schommelende brandstofkosten

De brandstofkosten zijn de afgelopen periode volgens Panteia ‘zeer fors’ toegenomen, met ruim 16 procent. Omdat deze kosten sterk kunnen fluctueren, nemen de onderzoekers ze ook niet mee in het kostenplaatje voor de toekomst. Vervoerders en de verladers maken over de dieselkosten vaak afspraken via een brandstofclausule in de contracten.

Invloed van de Brexit

In de rapportage wordt ook beschreven wat de extra kosten zijn voor het vervoer op het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de Brexit. Drie factoren spelen hierin een belangrijke rol: hogere loonkosten als gevolg van een groot chauffeurstekort in de transportmarkt in het Verenigd Koninkrijk, een lagere omloopsnelheid door vertragingen bij douane en inspecties in de havengebieden en sterk oplopende tarieven voor verschepingen in het shortsea charter segment.

Gevolgen voor de gebruikelijke kosten

Panteia voorspelt in het rapport verder dat de ‘gebruikelijke ontwikkeling’ van de kosten, die voor elke logistiek dienstverlener of transporteur gelden, min of meer gelijk zullen blijven. Naast deze ontwikkeling van de kostensoorten zijn er specifieke marktomstandigheden die invloed hebben op de omvang van de kostenontwikkeling. De onderzoekers van Panteia noemen onder meer de huidige krapte op de arbeidsmarkt (tekort aan logistiek personeel en chauffeurs, red.) de effecten van de coronacrisis, het tekort aan onderdelen en de onbalans in de internationale containerstromen.

Hoe kan Explect Online jou hierbij helpen?

Flexibiliteit

Wij zorgen dat je makkelijk kan inspelen op de steeds veranderende vraag in je markt. Transporteer van één klein doosje binnen Europa tot een schip vol containers uit China. Hoeveel, bepaal je zelf.

Overzicht

Geen talloze spreadsheets of eindeloze mailketens. Bij ons krijg je in één overzichtelijk dashboard controle over je supplychain. Volg je zending via de track and trace functie of bel ons even op (gezellig!).

Kosten besparing

Tijd is geld. Optimaliseer je planning op elk moment van de dag of nacht en kies de goedkoopste optie. Bij ons geen verrassingen of hoge kosten achteraf. What you see is what you get.

Heb je vragen? Laat ons je helpen.

Medewerker4

Geschreven door
Rick – Supervisor

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld van transport.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en wij helpen je in te spelen op veranderingen. Zo transporteer jij jouw zending zonder verassingen.

Stijgende pallet prijzen

Gezocht: retour pallets

 

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat de prijzen voor hout de afgelopen periodes flink zijn gestegen. De hoge houtprijs heeft ook gevolgen voor de logistieke branche. Dit komt doordat de meeste pallets nog altijd van hout gemaakt zijn. De goederen die we bij Explect voor je vervoeren staan voor 90% op pallets. 

Door de hoge houtprijzen dreigt een tekort aan pallets. Door de grote vraag naar hout vanuit de internationale bouwsector is er een hout schaarste ontstaan in Europa voor de productie van pallets en bekistingen. Daar komt nog eens bij dat de Europese houtmarkt de laatste jaren veel ‘calamiteitenhout’ heeft verwerkt. Deze bomen werden gekapt om de opmars van de schorskever te voorkomen, die grote delen van de Duitse bossen aantastte. Door dit extra aanbod bleven de prijzen de laatste jaren beheersbaar. Maar inmiddels is het calamiteitenhout op en de jonge aanplant nog niet volgroeid. 

We willen je inzicht geven

Actueel

Wat kost een pallet

Waar een nieuwe euro pallet in 2019 nog voor € 9 werd verkocht, ligt dat nu rond € 20. Door deze hoge prijzen worden er nauwelijks pallets retour meegegeven aan de chauffeurs van transportbedrijven. 

Gewoonlijk is het binnen de logistieke branche gebruikelijk dat pallets geruild worden bij levering. Dit betekent wanneer de chauffeur twee europallets met je goederen komt leveren, er twee lege europallets met hem mee retour gaan. Dit is bij elk transportbedrijf hetzelfde.  

Pallet

Een nieuwe schaarste binnen de transportbranche

Het is een nieuwe schaarste waar we mee te maken krijgen. Onze vervoerders hanteren een gemiddeld tarief van € 20 per pallet, voor pallets waar geen retour tegenover staat. Bij Explect zullen we hierin mee moeten gaan.  Als we geen pallets retour krijgen zijn we helaas genoodzaakt om de kosten per pallet door te berekenen. 

“Samen ontdekken hoe we jou kunnen helpen? Boek een afspraak in en we reserveren minimaal 30 minuten voor jou. Wij leiden je persoonlijk rond in onze onlineomgeving en beantwoorden al je vragen.”

Bart – Founder

stacked-wooden-pallets-storage-warehouse

Heb je nog pallets staan?

Bewaar ze goed, zodat je ze bij een volgende levering mee retour kan geven.

Deze kunnen op een later moment een hoop geld schelen. Let er ook op bij de levering dat je altijd pallets meegeeft aan de chauffeur. De meeste chauffeurs zullen er ook om vragen, wordt er door de chauffeur niet om gevraagd, dan ligt de verantwoording bij de ontvanger om toch de pallets mee te geven. Dit zal je uiteindelijk een hoop geld schelen bij de afrekening.

Krijg je een eerste levering, en heb je geen retour pallet? Houdt dan rekening met de kosten voor de pallets en bewaar deze voor een volgende zending zodat je dan wel kan ruilen.

Hoe kan Explect Online jou hierbij helpen?

Flexibiliteit

Wij zorgen dat je makkelijk kan inspelen op de steeds veranderende vraag in je markt. Transporteer van één klein doosje binnen Europa tot een schip vol containers uit China. Hoeveel, bepaal je zelf.

Overzicht

Geen talloze spreadsheets of eindeloze mailketens. Bij ons krijg je in één overzichtelijk dashboard controle over je supplychain. Volg je zending via de track and trace functie of bel ons even op (gezellig!).

Kosten besparing

Tijd is geld. Optimaliseer je planning op elk moment van de dag of nacht en kies de goedkoopste optie. Bij ons geen verrassingen of hoge kosten achteraf. What you see is what you get.

Heb je vragen? Laat ons je helpen.

Medewerker4

Geschreven door
Rick –  Supervisor

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld van transport.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en wij helpen je in te spelen op veranderingen. Zo transporteer jij jouw zending zonder verassingen.

Container vrijgave bericht

Vanaf 4 oktober 2021 gaat de douane met het zogenoemde Container Vrijgave Bericht (CVB) werken. Je mag dan pas invoeraangifte doen ná aankomst van een schip in een Nederlandse haven. Dit geldt niet alleen voor containers, maar voor álle lading over zee.

De komst van het CVB heeft belangrijke gevolgen voor jou. De belastingdienst controleert of je niet te vroeg aangifte doen en vergelijkt jouw aangiftegegevens met de Aangifte voor Tijdelijke Opslag (ATO). Het CVB zorgt daarmee voor een betere aanzuivering van de ATO. Zo is minder kostbaar na speurwerk nodig.

De regel is dat een importeur of zijn vertegenwoordiger pas een aangifte kan doen nadat het schip is aangemeerd. Zo’n aangifte kan een invoeraangifte zijn, maar bijvoorbeeld ook een aangifte voor douanevervoer. Momenteel wordt hier nog niet op gehandhaafd en kan een aangifte ook voor dat moment worden gedaan. Als er vanaf 1 oktober de aangifte wordt gedaan voor de aankomst van het schip, wordt deze geweigerd in het douanesysteem. Het gevolg van de weigering is dat de lading unit dan niet kan worden meegenomen door het vervoermiddel dat de goederen komt afhalen. Dit kan leiden tot opstoppingen op de terminals, maar ook tot vertragingen in de toeleveringsketen, met alle gevolgen van dien.

We willen je inzicht geven

Een verandering in werkwijze

Er zijn twee redenen waarom de douane zijn werkwijze verandert. De eerste is simpelweg dat de Europese wetgeving niet toelaat dat een nadere aangifte al gedaan vóór de aankomst van het schip. De tweede belangrijke reden is dat de huidige werkwijze leidt tot veel administratieve lasten voor zowel de douane als de bedrijven. De verschillen tussen de aangifte voor tijdelijke opslag en de nadere aangifte moeten achteraf alsnog worden rechtgetrokken. Vaak betekent dit dat de terminaloperator achteraf degene die de nadere aangifte deed moet aanmanen. De Brexit heeft de noodzaak voor verandering van de procedure nog eens verder aangetoond, in deze stroom treden zeer veel mismatches op.

import

“Samen ontdekken hoe we jou kunnen helpen? Boek een afspraak in en we reserveren minimaal 30 minuten voor jou. Wij leiden je persoonlijk rond in onze onlineomgeving en beantwoorden al je vragen.”

Laura – Support

Goede voorbereiding is het halve werk

Een goede voorbereiding kan heel wat stress vlak voor de invoering wegnemen en vervelende verstoringen voorkomen.

Een goede voorbereiding begint bij Explect Online. In één oogopslag kan jij zien welke formulieren, én wanneer de formulieren, aangeleverd moeten worden voor een snel en succesvol transport.

Benieuwd wat Explect Online jou nog meer te bieden heeft?

Ons team zit voor al jouw vragen klaar, plan een afspraak met één van onze experts zelf in.

Ontdek je liever Explect Online zelf? Maak dan vlug een account aan en ontdek zelf wat wij jou kunnen bieden.

platform klein

Hoe kan Explect Online jou hierbij helpen?

Flexibiliteit

Wij zorgen dat je makkelijk kan inspelen op de steeds veranderende vraag in je markt. Transporteer van één klein doosje binnen Europa tot een schip vol containers uit China. Hoeveel, bepaal je zelf.

Overzicht

Geen talloze spreadsheets of eindeloze mailketens. Bij ons krijg je in één overzichtelijk dashboard controle over je supplychain. Volg je zending via de track and trace functie of bel ons even op (gezellig!).

Kosten besparing

Tijd is geld. Optimaliseer je planning op elk moment van de dag of nacht en kies de goedkoopste optie. Bij ons geen verrassingen of hoge kosten achteraf. What you see is what you get.

Heb je vragen? Laat ons je helpen.

Expediteur Rick Onder

Geschreven door
Rick – Support Operator

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld van transport.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en wij helpen je in te spelen op veranderingen. Zo transporteer jij jouw zending zonder verassingen.

Noordpoolroute

De verwachting is dat Nederlandse exporteurs niet via Noordpool gaan varen.

 

Nu de vaarroute via de noordpool makkelijker begaanbaar is, stijgt de verwachting dat Nederlandse exporteurs deze vaarroute zullen gaan kiezen niet.

Als het aan de Russische president Vladimir Poetin ligt, gaat de handelsroute via de Noordpool veel meer bevaren worden. Op het Arctic Forum in Sint-Petersburg, een bijeenkomst van landen rondom de poolcirkel, kondigde hij aan dat in 2025 de handel via de arctische route verviervoudigd moet zijn. Hij wil fors investeren in bestaande en nieuwe havens en de vloot van ijsbrekers uitbreiden.

Door de opwarming van de aarde is de route steeds langer ijsvrij en begaanbaar. Per schip van Rotterdam naar China is de route 40% korter via de Noordelijke ijszee dan de gebruikelijke route via het Suezkanaal in het Midden-Oosten.

We willen je inzicht geven

Maar deze ontwikkeling brengt ook problemen met zich mee. Op ecologisch vlak is het een negatieve ontwikkeling, waar ook de scheepvaart rekening mee zou moeten houden. Critici vinden het sowieso geen goed idee om schepen door het gebied te laten varen. De CO²-uitstoot is natuurlijk lager, doordat de route korter is, maar ook moet er bedacht worden dat er gebied wordt bevaren dat tot voor kort ontoegankelijk was. De roetdeeltjes belanden in het ijs en laten het nog sneller smelten dan het al gebeurt. Ook zou de veiligheid van de schepen op de nieuwe route opnieuw bekeken moeten worden.

Als er een ramp met een schip met bunkerolie gebeurt en olie in het water belandt, zal dat funest zijn. Bij zo’n ramp moet weglekkende olie in de eerste 24 uur opgeruimd worden, wat lastig wordt in een afgelegen gebied als de Noordelijke ijszee.

Volgens Nederlandse exporteurs en importeurs wegen de nadelen niet op tegen de voordelen.

Een voordeel is dat vervoer van China naar Rotterdam korter duurt, maar de interesse om via de Noordpool te varen blijft beperkt vanwege de ecologische impact.

“Samen ontdekken hoe we jou kunnen helpen? Boek een afspraak in en we reserveren minimaal 30 minuten voor jou. Wij leiden je persoonlijk rond in onze onlineomgeving en beantwoorden al je vragen.”

Laura – Support

Bovendien is een kortere route niet nodig.

Containervervoer via zee duurt per definitie lang en de ondernemers zijn gewend om de rit goed te plannen. De markt is er goed bekend mee dat het zes weken duurt om goederen uit Azië hier te krijgen.

In de afgelopen weken maakte verschillende bedrijven bekend geen gebruik te zullen gaan maken van de Noordpoolroute. Het gaat onder meer om Ralph Lauren, Puma, Columbia en Gap. Ook Kuehne + Nagel, Nike en H&M hebben zich aangesloten aan de anti-poolroute-alliantie. Van de containercarriers gaat het om CMA CGM, Evergreen, Hapag-Lloyd en MSC.

Benieuwd geworden naar hoe jij jouw transport zo ecologische mogelijk kan plannen?

Ons team staat klaar om al jouw vragen te beantwoorden. Neem hier contact op met één van onze experts.

Hoe kan Explect Online jou hierbij helpen?

Flexibiliteit

Wij zorgen dat je makkelijk kan inspelen op de steeds veranderende vraag in je markt. Transporteer van één klein doosje binnen Europa tot een schip vol containers uit China. Hoeveel, bepaal je zelf.

Overzicht

Geen talloze spreadsheets of eindeloze mailketens. Bij ons krijg je in één overzichtelijk dashboard controle over je supplychain. Volg je zending via de track and trace functie of bel ons even op (gezellig!).

Kosten besparing

Tijd is geld. Optimaliseer je planning op elk moment van de dag of nacht en kies de goedkoopste optie. Bij ons geen verrassingen of hoge kosten achteraf. What you see is what you get.

Heb je vragen? Laat ons je helpen.

Expediteur Rick Onder

Geschreven door
Rick – Support Operator

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld van transport.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en wij helpen je in te spelen op veranderingen. Zo transporteer jij jouw zending zonder verassingen.

Prijsstijgingen en vertraging

Helaas hebben wij de afgelopen periodes vaak te tegenvallend nieuws naar onze klanten toe moeten communiceren.

Zoals het bij elke ondernemer ondertussen bekend is, zijn er wereldwijd een explosieve prijsstijgingen in de transportbranche.

Om het overzichtelijk te maken hebben wij voor iedereen het laatste nieuws over de stijgingen en vertragingen op een rijtje gezet.

Luchtvracht

Momenteel is de vraag vanaf Azië weer exorbitant aan het stijgen. De gevolgen hiervan hebben wij hieronder in een overzicht gezet:

 • Tot 9 september hebben de Airlines een stop gezet op het inboeken van nieuwe goederen.
 • Hierdoor stijgen de tarieven weer enorm.
 • Is er weer flink ruimtegebrek.
 • De tarieven kunnen gemakkelijk per dag een aantal USD per kg fluctueren.
 • Ook worden er geen garanties op ruimte meer vrijgegeven en moeten ladingen aangeleverd worden op de terminal, en dan is het hopen dat het snel wordt meegenomen door een Airline.
 • Prijsstijgingen als gevolg van vertragingen worden doorberekend.

Spoorvervoer

Binnen het spoorvervoer zijn de volgende meldingen te maakt:

 • Houdt rekening met vertragingen van minimaal 5-7 weken.
 • Zendingen blijven op tussengelegen terminals staan als gevolg van de overvolle treinen (capaciteitstekorten).
 • En helaas blijft het vaak lang onbekend wanneer het spoorvervoer nu daadwerkelijk aan gaat komen.

Zeevracht

Na een periode van negatief nieuws binnen de zeevracht hebben we nu iets “positiever” nieuws te melden:

 • Schepen vertragen wel maar niet meer als de afgelopen weken/maanden al bekend is.
 • Tarieven zijn weer iets gestegen maar fluctueren niet zo erg als in de luchtvracht.

Kort samengevat zijn er momenteel het de lucht- en spoorvervoer ernstige vertragingen. Helaas kunnen we het laatste nieuws niet leuker maken, wel makkelijker. Wij maken de traditionele en complexe wereld van transport, toegankelijk voor iedereen. Zodat voor elk bedrijf the sky the limit is. Wij maken de traditionele en complexe wereld van transport, toegankelijk voor iedereen. Zodat voor elk bedrijf the sky the limit is.

 

Wil je meer weten over de laatste updates? Neem contact op met één van onze experts, wij zitten klaar voor jou! Ons team helpt je graag verder met al je vragen.

Blijf op de hoogte en ontvang de laatste blog berichten

We schrijven regelmatig blogs voor jou over transport en logistiek, maar ook veel meer.  We houden je op de hoogte en delen onze kennis. Schrijf jij je ook in?

Hoe kan Explect Online jou hierbij helpen?

We willen je inzicht geven

“Samen ontdekken hoe we jou kunnen helpen? Boek een afspraak in en we reserveren minimaal 30 minuten voor jou. Wij leiden je persoonlijk rond in onze onlineomgeving en beantwoorden al je vragen.”

Laura – Support

Flexibiliteit

Wij zorgen dat je makkelijk kan inspelen op de steeds veranderende vraag in je markt. Transporteer van één klein doosje binnen Europa tot een schip vol containers uit China. Hoeveel, bepaal je zelf.

Overzicht

Geen talloze spreadsheets of eindeloze mailketens. Bij ons krijg je in één overzichtelijk dashboard controle over je supplychain. Volg je zending via de track and trace functie of bel ons even op (gezellig!).

Kosten besparing

Tijd is geld. Optimaliseer je planning op elk moment van de dag of nacht en kies de goedkoopste optie. Bij ons geen verrassingen of hoge kosten achteraf. What you see is what you get.

Heb je vragen? Laat ons je helpen.

Expediteur Rick Onder

Geschreven door
Rick – Support Operator

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld van transport.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en wij helpen je in te spelen op veranderingen. Zo transporteer jij jouw zending zonder verassingen.

Container te korten hoe het komt en hoe je daar op in kan spelen

Consumenten, winkels en de industrie hebben nog altijd te kampen met te korten

Dat heeft te maken met een acuut tekort aan grondstoffen uit China, waar de coronacrisis ontstaan is en waar veel bedrijven in lockdown zijn gegaan. Ook nu nog zijn er corona-uitbraken in China, waardoor havens opnieuw in lockdown geplaatst worden. Daarnaast zijn er ook logistieke problemen om containers met goederen uit Azië hier te krijgen, zoals met de Ever Given in het Suezkanaal enkele maanden geleden.

Doordat havens in China opnieuw in lockdown gaan is het lastig voor producenten, leveranciers en vervoerders om zich aan te passen. Terwijl anderhalf jaar geleden wereldwijd fabrieken dichtgingen steeg de vraag naar artikelen juist.  Dit komt doordat we meer online zijn gaan winkelen, meer zijn fietsen, meer aan het klussen zijn geslagen en meer thuis zijn gaan werken en daar allerlei elektronica voor nodig hadden. Vraag en aanbond op vele markten raakte daardoor uit balans. En die achterstand hebben producenten nog niet in kunnen halen.

We willen je inzicht geven

Door de pandemie werd het vervoeren van goederen bemoeilijkt. Bij de uitbraak hebben zeeschepen een tijdje niet gevaren, en bij zo’n onderbreking kan het soms maanden duren voordat de scheepvaart weer normaal draait.

Doordat de consumenten bleven bestellen herstelde de industrie zich relatief snel. De vraag naar goederen bleef groot, terwijl de logistieke problemen nog lang niet waren opgelost. Zo ontstond er snel een schreeuwend tekort aan containers.

Explosieve stijgingen

De containers vol goederen werden wel van China naar Europa en de VS vervoerd, maar slechts een deel ging terug. Daardoor waren er in China al snel te weinig containers.

De tarieven stegen dan ook explosief. Normaliteit betaalde je voor een container $2.300,- om jouw container met goederen te laten vervoeren van Azië naar Europa. Tijdens de pandemie werd dat al gauw fors meer. Nu betaal je voor een 40ft container al gauw $14.500,-. Ondanks deze stijgingen zitten de containerschepen vol.

Containerkraan cirkel

Opeenstapelingen

De problemen werden alleen maar groter toen enkele maanden geleden nog een obstakel bij kwam. Het containerschip de Ever Given liep vast in het Suezkanaal en blokkeerde deze belangrijke doorgang dagenlang. Dat leidde tot scheepfiles beide kanten op. Nog geen twee maanden geleden besloot de Chinese overheid bovendien één van de belangrijkste havens in het zuiden van het land tijdelijk op slot te doen vanwege een corona uitbraak. Dit mede met het grote personeelstekorten in diversen havens zorgde voor nog meer problemen dan de opstopping in het Suezkanaal. Al deze omstandigheden zorgen ervoor dat het lastig is om überhaupt een container te reserveren.

Op tijd in plannen

En hoewel de problemen zich de afgelopen tijd alsmaar hebben opgestapeld, verwachten experts dat het ergste binnen afzienbare tijd achter de rug is. Hoewel veel bedrijven nu nog kampen met te tekorten en hoge prijzen voor materialen, wordt er verwacht dat het van voorbijgaande aard is.

Als importeur is het belangrijk voor jouw bedrijf en consumenten dat jouw goederen op tijd binnenkomen. Door de toch nog onvoorspelbare markt is het belangrijk dat tijdplanning op tijd ingezet wordt. Hoe je dat het beste kan doen? Wij leggen je het graag uit in onze Expert-call.

“Samen ontdekken hoe we jou kunnen helpen? Boek een afspraak in en we reserveren minimaal 30 minuten voor jou. Wij leiden je persoonlijk rond in onze onlineomgeving en beantwoorden al je vragen.”

Laura – Support

Container stack met cirkel

Explect Online: Dé gateway naar de wereld van internationaal transport.

Boeken, je dossier updaten, documenten snel

up- & downloaden, Explect Online brengt al je
logistiek op één plek.

Krijg meer inzicht, bespaar tijd en ben in controle.
Vind makkelijk de informatie die je nodig hebt. Van het
begin tot het einde van de reis zorgen wij ervoor dat
jouw zending zorgeloos verloopt. Blijf altijd op de
hoogte en weet precies wanneer jouw goederen
vertrekken en aankomen.

Hoe kan Explect Online jou hierbij helpen?

Flexibiliteit

Wij zorgen dat je makkelijk kan inspelen op de steeds veranderende vraag in je markt. Transporteer van één klein doosje binnen Europa tot een schip vol containers uit China. Hoeveel, bepaal je zelf.

Overzicht

Geen talloze spreadsheets of eindeloze mailketens. Bij ons krijg je in één overzichtelijk dashboard controle over je supplychain. Volg je zending via de track and trace functie of bel ons even op (gezellig!).

Kosten besparing

Tijd is geld. Optimaliseer je planning op elk moment van de dag of nacht en kies de goedkoopste optie. Bij ons geen verrassingen of hoge kosten achteraf. What you see is what you get.

Heb je vragen? Laat ons je helpen.

Expediteur Rick Onder

Geschreven door
Rick – Support Operator

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld van transport.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en wij helpen je in te spelen op veranderingen. Zo transporteer jij jouw zending zonder verassingen.

internationale-handel

Hoe belangrijk is de internationale handel voor Nederland?

De handel met het buitenland is heel belangrijk voor Nederland met zijn open economie. 

Veel Nederlandse bedrijven doen zaken in het buitenland. Andere bedrijven zijn weer toeleveranciers van exporterende bedrijven. Zo is Nederland bijvoorbeeld de op één na grootste exporteur van landbouwgoederen ter wereld. 

Nederland exporteerde in 2020 alleen al aan landbouwgoederen voor €95,6 miljard. 

De export van Nederland zorgt voor 1/3 van de welvaart, en voor een geschatte 2,1 miljoen banen. 

Ondanks dat de cijfers in 2020 door de coronacrisis terugliepen, was Nederland de eerste 8 maanden van dat jaar al goed voor import- en exportbedrag van €586 miljard. Dat is maar 9% minder dan diezelfde periode één jaar eerder.  

Groei in de export

In April 2021 groeide de export met 25,7% meldt het CBS. Dit is de grootste groei sinds het starten van de statistieken in 1995. In de maand April zijn vooral meer transportmiddelen en machines geëxporteerd. De algehele export lag in vergelijking met 2020 met 21,5% hoger. Volgens de experts worden de omstandigheden voor export nog gunstiger dan in april. Deze worden bepaald door de omstandigheden op de afzetmarkt van de Nederlandse export. Dit kan onder andere komen doordat de Duitse krimp in industriële productie omsloeg in een groei, waardoor het vertrouwen voor export ook weer groeide. 

De internationale handel is belangrijk voor Nederland

Duidelijke regels

En om een interessante handelspartner voor andere landen te blijven, sluit Nederland samen met de EU-handelsverdragen af.  

Het is belangrijk voor internationale handel om duidelijke handelsregels te handhaven. Bedrijven moeten weten waar ze aan toe zijn wanneer ze handeldrijven met het buitenland. Duidelijke regels zorgen ervoor dat ondernemers zekerheid hebben als ze zakendoen met het buitenland. Deze gaan bijvoorbeeld over welke vergunningen ze nodig hebben of aan welke eisen hun producten moeten voldoen. Eerlijke handelsregels zijn inclusief, ze laten zo veel mogelijk mensen profiteren van handelsakkoorden. Zo geldt dit ook voor de vele mkb’ers die Nederland kent. Handelsregels kunnen voor ondernemers in het MKB overzichtelijk maken hoe ze gebruik kunnen maken van verlaagde tarieven binnen een verdrag. Ook geeft een verdrag aan welke documenten nodig zijn voor export en aan welke regels de producten moeten voldoen.  

Gunstige handelsregels

Ook voor landen die buiten een handelsverdrag vallen zijn eerlijke regels belangrijk. Er wordt daarom bij het onderhandelen van een verdrag rekening gehouden met de economische gevolgen voor ontwikkelingslanden. Dit gebeurt door de gevolgen in kaart te brengen. Daarom zet Nederland zich samen met de EU ervoor in om ontwikkelingslanden economisch te steunen, door bijvoorbeeld gunstige handelsregels. Zo zijn er landen die geen invoerrechten betalen als zij hun producten exporteren naar de EU. 

Cirkel business mannen

“Samen ontdekken hoe we jou kunnen helpen? Boek een afspraak in en we reserveren minimaal 30 minuten voor jou. Wij leiden je persoonlijk rond in onze onlineomgeving en beantwoorden al je vragen.”

Laura – Support

Man gateway refresh bord

Op de hoogte blijven

Voor een ondernemer of exporteur kan het lastig zijn om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op handelsverdragen en die regels die daarbij komen. Daar brengen wij bij Explect verandering in. Wij maken de traditionele en complexe wereld van transport, toegankelijk voor iedereen. Zodat voor elk bedrijf the sky the limit is. Explect Online is jouw gateway naar de wereld van internationale transport. Je krijgt toegang tot alle mogelijkheden van ons innovatieve online platform. Zodat jij zelf, in een paar minuten, je eigen transport regelt. Wil je liever dat wij het hele transport uit handen nemen? Dat doen we graag.  

Ons team met innovatieve en ervaren mensen met kennis in zowel digitale- als logistieke oplossingen zit voor jou klaar. En deze kennis willen wij graag met jou delen. Heb je vragen? Boek dan snel een afspraak in. 

Hoe kan Explect Online jou hierbij helpen?

Flexibiliteit

Wij zorgen dat je makkelijk kan inspelen op de steeds veranderende vraag in je markt. Transporteer van één klein doosje binnen Europa tot een schip vol containers uit China. Hoeveel, bepaal je zelf.

Overzicht

Geen talloze spreadsheets of eindeloze mailketens. Bij ons krijg je in één overzichtelijk dashboard controle over je supplychain. Volg je zending via de track and trace functie of bel ons even op (gezellig!).

Kosten besparing

Tijd is geld. Optimaliseer je planning op elk moment van de dag of nacht en kies de goedkoopste optie. Bij ons geen verrassingen of hoge kosten achteraf. What you see is what you get.

Heb je vragen? Laat ons je helpen.

Expediteur Rick Onder

Geschreven door
Rick – Support Operator

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld van transport.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en wij helpen je in te spelen op veranderingen. Zo transporteer jij jouw zending zonder verassingen.

De impact van havenopstoppingen op de wereldhandel

Opstoppingen in de havens, welke impact heeft dit op de wereldhandel?

De haven is een plek waar water en het land elkaar ontmoeten en daarom komen ernaast de vanzelfsprekende schepen ook treinen en vrachtwagens de haven binnen. Dit is natuurlijk om goederen te leveren voor export of om goederen op te halen voor de import. 

Havens spelen een cruciale rol bij het vervoeren van verschillende soorten goederen. Sommige havens zijn dan ook geclassificeerd op basis van de goederen die ze behandelen.  

Hoewel sommige havens dus specifieke ladingen behandelen, behandelt de overgrote meerderheid van de havens wereldwijd meerdere ladingen binnen dezelfde haven. Havens worden dan vaak verdeeld in verschillende toegewezen gebieden. Deze afgebakende gebieden die verschillende soorten ladingen verwerken worden terminals genoemd. De meeste havens hebben tegenwoordig speciale containerterminals voor de behandelingen van containers.  

Een havenopstopping is een situatie waarin een schip dat in een haven aankomt niet kan aanleggen en buiten op de ankerplaats zal moeten wachten tot er een ligplaats vrijkomt.  

Mogelijke oorzaken van havenopstoppingen

Dit is op dit moment, wereldwijd, voor vele havens een uitdaging. Deze opstoppingen kunnen door verschillende oorzaken optreden, zoals: 

Een haven of terminal is volgeboekt voor meer dan zijn capaciteit, stakingen, oorlog, pandemie zoals COVID-19 op dit moment, een gebrek aan havenbehandelingsapparatuur, gebrek aan ruimte, beperkte poorttoegang, de locatie van de haven en vertragingen veroorzaakt door slecht weer, of door vastliggende schepen zoals er afgelopen voorjaar met de Ever Given is gebeurd.  

Deze opstoppingen in de havens komen vrij vaak voor in de containerterminals over de hele wereld. Velen schrijven dit toe aan de toename van het aantal containerschepen, dat is in de afgelopen 50 jaar met een groei van ruim 1450% gestegen. 

Tegenwoordig wordt ongeveer 90% van de niet- bulkladingen wereldwijd vervoerd door containerschepen. De grootste moderne containerschepen kunnen meer dan 23.000 TUE (twintig voet equivalente eenheden) vervoeren. Deze werden in 2019 geïntroduceerd met de komst van de MSC Güslün. Deze schepen worden ook wel Ultra Large Container Vessels (ULCV) genoemd. Met een gemiddelde lengte van 400 m, en een breedte van 59 m, een diepgang van 14,5 m en een capaciteit van 18.270 TUE kunnen de schepen van de Maersk triple E-klasse door het Suezkanaal varen. 

Eén van de voordelen van de ULCV’s zouden schaalvoordelen zijn. 

Om deze schaalvoordelen te realiseren en een lang verblijf in de haven te voorkomen werden de terminals onder druk gezet om meer portaalkranen en arbeid te gebruiken om het laden en lossen sneller te voltooien.  

We willen je inzicht geven

Druk op de container werven 

De toename van de containers die van een schip komen vereist echter ook dat de containerwerf de containers met dezelfde snelheid kan afvoeren. 

Als de containerwerf deze toestroom niet aankan vanwege een trage productiviteit of onvoldoende chassis (zoals in sommige Amerikaanse havens het geval is), dan zal de verplaatsing van containers van de werf langzamer gaan, wat betekent dat de containerwerf vrij snel de capaciteit zal bereiken. 

Tel daar dan ook nog bij op dat wanneer de truckers importcontainers komen ophalen wanneer het containerpark vol is, er meerdere bewegingen/shuffles binnen de terminal kunnen zijn om bij de containers te komen die de truckers nodig hebben. Dit loopt helaas vaak nog niet helemaal gestroomlijnd. Deze problemen kunnen een achterstand veroorzaken bij de werkzaamheden aan de wal. Dit  beïnvloedt de productiviteit van de haven/terminal. Waardoor de schepen op de ligplaats langer doorwerkt en de schepen buiten langer wachten op de ligplaats. Terwijl er nog steeds schepen aansluiten in de wachtrij, deze zal dus in hoog tempo vergroten. 

Zoals eerder benoemd is moesten de meeste havens meer portaalkranen toevoegen om de operaties sneller te voltooien. Vooral op de ULCV’s. Maar dit heeft natuurlijk ook grenzen, want toen de scheeps grote toenam, en niet zozeer in lengte, maar ook in breedte en hoogte. 

In vergelijkingen met de Panamax- schepen in de jaren 80 die maat metingen van 32 m breedte en een lengte van 294 m hanteerden, zijn de ULCV’s die afmeten van 61,5 m en 400 m lang handhaven, niet zozeer in de lengte groter geworden, maar ze zijn vooral in breedte en hoogte toegenomen. Dit betekent  dat de portaalkranen aangepast moesten worden om op de nieuwe breedte en hoogtes te kunnen inspelen. Het gebrek aan toename in de lengte betekend ook dat er niet genoeg ruimte is om meer portaalkranen toe te voegen om een snellere operatie te kunnen uit te voeren.

Container stack met cirkel

Pandemieën

Sinds februari 2020 hebben we wereldwijd te maken met de gevolgen van een pandemie namelijk COVID-19. De gemiddelde wachttijd voor containerschepen in Zhoushan in China bedroeg toen meer dan 60 uur, wat ongebruikelijk is voor die haven. Veel van de havens die wereldwijd zijn getroffen door deze pandemie hebben hun personeelsbestanden teruggebracht om de overdacht van het virus te voorkomen. Dit betekent dat er minder mensen beschikbaar zijn om hetzelfde aantal schepen en containers te behandelen, wat dus de productiviteit drastisch verlaagt, in sommige gevallen met meer dan 60- 70%. 

Deze opstopping hoeft niet alleen voor schepen en ligplaatsen te zijn, sommige gespecialiseerde containers zoals koelcontainers hadden ook te maken met de gevolgen. Tijdens de COVID-19 uitbraak in China moesten sommige havens zoals Shanghai, Xingang en nog vele andere, reefercontainers afwijzen of opstoppingstoeslagen in rekening brengen. De terminals hadden bijna geen stopcontact meer op de inkomende stroom.  

Container tekorten

Sommige havens zoals Manilla hebben andere redenen voor de haven opstopping, zoals een overloop van lege containers die waardevolle werfruimte in de haven opslokken. Door een onevenwicht in de handel op de Filipijnen kwamen er veel volle importcontainers binnen in Manilla, maar gingen er niet genoeg exportladingen uit en daarom stapelden lege containers zich op in de havens en terminals. Op het hoogste punt in 2019 werd gemeld dat ongeveer 8.000 lege containers waren opgestapeld op de containerwerf van de Manila International Container Port. Dit zette de douane ertoe aan het toegestane verblijf van de containers op de werf te beperken van 120 dagen naar 90 dagen. Dit in een poging om ruimte vrij te maken op de haven containerwerf. 

Dit probleem is niet uniek voor Manilla. Landen zoals Kenia, Nigeria, Ivoorkust, VK hebben allemaal te maken gehad met de haven opstopping als gevolg van overmaat aan lege containers. 

Dit kan leiden voor een verminderde tonnagecapaciteit op bepaalde vaargebieden, waardoor rederijen gedwongen zullen worden blanco afvaarten af te geven. Rederijen kunnen of willen het zich niet veroorloven om de schepen dagenlang voor anker te laten liggen vanwege een haven opstopping. 

Scheepscharters kosten duizenden dollars per dag voor de rederijen en een schip en containers brengen alleen geld in de la als ze actief in beweging zijn. Ze kiezen er dus liever voor om een overbelaste haven over te slaan.  

“Samen ontdekken hoe we jou kunnen helpen? Boek een afspraak in en we reserveren minimaal 30 minuten voor jou. Wij leiden je persoonlijk rond in onze onlineomgeving en beantwoorden al je vragen.”

Laura – Support

Stijgende kosten

Dit heeft ook gevolgen voor de containerprijzen, zoals we nu ervaren in de scheepvaart is dat de container prijzen expliciet omhoog schieten. De experts verwachten dat de stijgingen in de container prijzen zeker nog tot 2022 zullen aanhouden. 

Wat de oorzaak van een opstopping in de haven ook mag zijn, ergens zal er iemand de kosten, als gevolg van de opstoppingen moeten betalen. 

De impact van een haven opstopping strekt zich uit tot alle industrieën, wat leidt in vertragingen van de activiteiten. Klanten zullen bepaalde essentiële goederen via luchtvrachten zullen gaan importeren om de tekorten op te lossen. Dit zien we vooral terug in de consumptiegoederen. De seizoensgoederen zullen mogelijk niet op tijd aankomen als de importeur niet op tijd inspeelt op deze problemen.  

Exporteurs, importeurs, rederijen, vervoerders, expediteurs, terminaloperators worden allemaal getroffen door de haven opstoppingen en zullen allemaal te maken te hebben met extra kosten. Op basis van onder andere de bovenstaande benoemde factoren is het vrij lastig en moeilijk om de werkelijke kosten van de opstoppingen vast te stellen. Eén conclusie kunnen we wel stellen, een haven opstopping is slecht voor de wereldhandel. 

Globalisering leidde tot containerisatie, wat leidde tot een toename van de wereldwijde containerhandel. De containerhandel is sinds de jaren 80 gemiddeld met 9,5% gegroeid. Volgens de cijfers is de wereldwijde overslag van containerhavens met 254% gestegen tussen 2000 en 2018 

blog boot

Waar ligt de toekomst van de transport en logistieke wereld 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat havenopstoppingen groei afremmen als er niet effectief op ingespeeld wordt. Dit is niet alleen een probleem voor de havens. Hoewel havens en terminals hier een grotere rol in zullen hebben om dergelijke problemen te voorkomen. De verantwoording rust op alle belanghebbenden in de toeleveringsketen om te helpen met dergelijke situaties. 

Digitalisering en investeringen in nieuwe technologieën worden steeds belangrijker voor de transport en logistieke wereld. 

Voor een effectieve, duurzame oplossing moeten alle partijen in de toeleveringsketen deel uitmaken van de oplossing om opstoppingen in de havens te voorkomen. Rederijen, vrachtwagenchauffeurs, spooroperatoren, havenautoriteiten, logistieke dienstverleners, IT-specialisten, ze moeten allemaal worden betrokken. Klanten van de haven moeten hun volumeverplichtingen kunnen voorspellen en handhaven, zodat de havens hun capaciteitsbehoeften kunnen plannen. 

Hoe kan Explect Online jou hierbij helpen?

Explect Online

Do it yourself import & export. Wij maken de traditionele en complexe wereld van transport, toegankelijk voor iedereen. Zodat voor elk bedrijf the sky the limit is. Explect Online, is jouw gateway naar de wereld van internationaal transport. Je krijgt toegang tot alle mogelijkheden van ons innovatieve online platform. Zodat jij zelf, in een paar minuten, je eigen transport regelt. Wil je dat wij het hele transport uit handen nemen?  

Dat doen we graag! 

 Van het boeken, je dossier updaten, tot en met documenten snel up- & downloaden Explect Online brengt al je logistiek op één plek.  

Krijg meer inzicht, bespaar tijd en ben in controle.  

Vindt makkelijk de informatie die je nodig hebt. Van het begin tot het einde van de reis zorgen wij ervoor dat jouw zending zorgeloos verloopt. Blijf altijd op de hoogte en weet precies wanneer jouw goederen vertrekken en aankomen. 

Heb je vragen? Laat ons je helpen.

Expediteur Rick Onder

Geschreven door
Rick – Support Operator

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld van transport.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en wij helpen je in te spelen op veranderingen. Zo transporteer jij jouw zending zonder verassingen.

Handel met china

handboot

Ondernemen met China

China heeft één van de grootste economieën ter wereld. Deze draait op export van goederen. Dit maakt het land sterk afhankelijk van de wereld wereldwijde vraag naar goederen. China is één van de grootste handelspartners die Nederland heeft. Nederlandse bedrijven importeerden in 2019 voor ongeveer 43miljard euro aan goederen uit China. Twee derde hiervan werd vrijwel direct onbewerkt naar andere landen geëxporteerd.

Zo is Nederland voor China een belangrijke toegangspoort naar andere Europese markten geworden. Na jarenlang onderhandelen bereikten China en de EU-eind 2020 een investeringsakkoord. Met dit CAI, Comprehensive Agreement on Investment, wil de EU de balans in de investeringsrelatie met China terugbrengen. Het creëren van een gelijk verhouding is één van de onderwerpen waar beide partijen afspraken over wil maken.

Door dat in 2020 veel fabrieken stil te kwamen te liggen zorgde dit voor een dreunende schok in de wereldwijde leveringsketen. Zowel de Chinese als wereldwijde economie werd hard geraakt, de gevolgen daarvan beginnen nu langzaam zichtbaar te worden.

De juiste relatie vinden

Het vinden van de juiste leverancier of afnemer kost tijd. Door een bezoek aan een lokale vakbeurs krijg je meer inzicht in de Chinese markt. Hier leg je jouw eerste contacten, ga je relaties aan en zo bouw je een Netwerk op. In China kan deelnemen aan een (digitale) handelsmissie deuren voor je openen die anders gesloten blijven. Wat belangrijk is dat je na een beursbezoek je contacten warm houdt. Met iets meer dan 800 miljoen gebruikers is WeChat de meest populaire Chinese berichten app. Het is daarom belangrijk dat je voor jouw Chinese relaties een Chinees systeem gebruikt om de contacten warm te houden. WeChat is een systeem wat alles in-één kan, je kunt er mee vertalen, verkopen, betalen en chatten.

We willen je inzicht geven

Heb geduld

Zakendoen in China vraagt om geduld.

Voor een Chinees bedrijf zijn je contacten belangrijker dan je bedrijf, en gaat vertrouwen boven een getekend contract. Door de taalbarrière vinden veel ondernemers de communicatie met Chinese lastig, Chinese spreken weinig Engels, hoewel daar nu langzaam een verschuiving in komt bij de nieuwe Chinese generatie. Wel raden wij aan om bij een zakelijke bespreking een eigen tolk mee te nemen.

Je Chinese handelspartner moet voor betalingen aan andere landen een buitenlandse wisselkoers aanvragen. Dit moet via SAFE, de State Administration of Foreign Exchange. Betalingen in China vragen nemen hierdoor meer tijd in beslag. Het maakt hiervoor niet uit welke betalingsvorm er beruikt wordt. Vooruitbetalingen, vaak in combinatie met een Letter of Credit zijn gebruikelijk.

hand vlag china klein

Importdocumenten

Welke importdocumenten nodig zijn hangt af van het product dat je gaat importeren. Een factuur, transportdocument en een paklijst zijn standaard importdocumenten. Soms zijn er aanvullende documenten nodig, bijvoorbeeld als het gaat om goederen die mogelijk een risico kunnen opleveren voor de veiligheid, gezondheid, economie en het milieu. Twijfel je over de documentatie neem dan contact met ons op via ons contact formulier.

Bij import worden er douane kosten berekend. Dit geldt voor alle import van buiten de EU. Voor de invoer van goederen in de EU doe je een elektronische aangifte ten invoer bij de Nederlandse douane. Voor douane handelingen heb je een EORI-nummer nodig, EORI staat voor ‘Economic Operators Registraion and Identification’. Met dit nummer wissel je gegevens uit met de douane.

Als je producten importeert uit een niet EU-land als bijvoorbeeld China moeten deze ook aan eisen voldoen dit zijn de Europese en nationale eisen en regels. Ze moeten veilig en bruikbaar zijn. Jij als importeur bent aansprakelijk voor letsel of schade die ontstaat door een ondeugdelijk product. Wanneer een product risico’s met zich meebrengt, is het advies altijd om een productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

Wil je al jouw focus op jouw bedrijf hebben, neem dan contact met ons op via ons  contact formulier.

Goederen naar China exporteren

Je gaat jouw goederen exporteren naar China naast een factuur, transportdocument en paklijst heb je soms aanvullende exportdocumenten zoals bijvoorbeeld een uitvoeraangifte nodig. Op de factuur aan je Chinese klant zet je 0% btw. Dit mag alleen als je in je administratie kunt aantonen dat de goederen de EU verlaten hebben, dit kan je doen aan de hand van de uitvoeraangifte, transportdocumenten en betaalbewijzen.

Verder stelt China hoge eisen aan producten. Bij invoer vindt er een registratie van goederen plaats. De goederen moeten voldoen aan Chinese normen. Op het moment dat een product niet aan deze eisen voldoet houdt de Chinese douane de zending tegen. Goederen zonder CCC-markering, de China Compulsory Certefication, en goederen code mogen het land niet in. De producteisen hangen af van het soort product dat er wordt geëxporteerd. China erkent de CE- Markering niet.

Als expediteur zorgen wij voor een ervaren en vlotte afhandeling van je zending. Ook wordt de douane administratie uit je handen genomen. Spreek voor het vervoer wel altijd de incoterm waar onder het vervoer zal vallen af en neem dit altijd mee in het contract.

“Al vindt een Chinees vertrouwen belangrijker van een getekend contract, leg je afspraken wel altijd schriftelijk vast. Laat dit contract beoordelen door een jurist met kennis van Chinees recht. Spreek ook altijd af wie het transport betaalt en regelt. Wil je meer informatie hierover, of wil je jouw transport laten begeleiden, neem dan contact met ons op via ons contact formulier.”
Laura – Support

vliegtuig blog

Goederen importeren vanuit China

Er wordt meer uit China geïmporteerd als dat ernaartoe geëxporteerd wordt.

Voordat je zaken gaat doen met een Chinese leverancier check je altijd op betrouwbaarheid, welke documenten je nodig hebt en of je extra kosten moet rekenen zoals invoerrechten.

Nadat je jouw betrouwbare leverancier gevonden hebt kan je een contract gaan afsluiten. Controleer in de aangeboden offerte altijd of de leverancier de juiste producten aanbiedt, de transport wijze, en de verzekering van de zending. Spreek ook altijd een Incoterm af. Beide partijen weten zo ook wie er verantwoordlijk is voor het regelen van het vervoer, de kosten rondom het vervoer en wie welk risico draagt rondom schade of verlies van de goederen tijdens het vervoer. Controleer ook altijd hoelang de offerte geldig is en in welke valuta moet betalen.

Chinese leveranciers leveren liever niet af op factuur en vragen vaak om een vooruitbetaling. Met vooruitbetalingen loop je het risico dat je leverancier de goederen niet levert. Je kunt verschillende betalingsvormen gebruiken, zoals bijvoorbeeld Blanco betalingen, met cheques, bankgarantie, documentair incasso of Letter of credit.  Zakendoen met landen buiten Europa kan risico’s met zich meebrengen. Je bent niet de eerste die mogelijk een oplichter of fraudeur tegen zal komen. Betaal zo min mogelijk vooruit en probeer andere betaalvromen uit te onderhandelen. Werk met een Letter of Credit, of betaal bijvoorbeeld 25% vooruit, 25% bij verscheping en 50% bij ontvangst.

Hoe kan Explect Online jou hierbij helpen?

Flexibiliteit

Wij zorgen dat je makkelijk kan inspelen op de steeds veranderende vraag in je markt. Transporteer van één klein doosje binnen Europa tot een schip vol containers uit China. Hoeveel, bepaal je zelf.

Overzicht

Geen talloze spreadsheets of eindeloze mailketens. Bij ons krijg je in één overzichtelijk dashboard controle over je supplychain. Volg je zending via de track and trace functie of bel ons even op (gezellig!).

Kosten besparing

Tijd is geld. Optimaliseer je planning op elk moment van de dag of nacht en kies de goedkoopste optie. Bij ons geen verrassingen of hoge kosten achteraf. What you see is what you get.

Heb je vragen? Laat ons je helpen.

Expediteur Rick Onder

Geschreven door
Rick – Support Operator

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld van transport.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en wij helpen je in te spelen op veranderingen. Zo transporteer jij jouw zending zonder verassingen.

feestdagen

Sinds de uitbraak van Covid-19  in de provincie Guangdong in  het zuiden van China ervaren we grote tekorten en vertragingen van producten wereldwijd. Covid-19 heeft geleid tot een acute opstopping in de havens van de regio en een wereldwijde verstoring van de containervaart industrie en binnen de luchtvracht.

De gevolgen hiervan bracht spanningen binnen de wereldwijde toeleveringsketen.

We zijn nu velen maanden verder en nog lijkt dit domino-effect niet snel opgelost te worden, wat kan leiden tot tekorten in aanloop naar de December-feestdagen, zeggen experts in de branche.

Niet alleen moest de transport en logistiek industrie het hoofd bieden aan de schommelingen van een pandemie, maar ook de gevolgen van de recente blokkering van het Suezkanaal.

Het wereldwijde karakter van de sector, en het gebrek aan reservecapaciteit daarbinnen, betekent dat de problemen in één regio nog maanden lang wereldwijd voelbaar zullen zijn.

We geven je graag inzicht.

Yantian International Containerterminal (YICT) is één van de aantal havens in de regio Shenzhen, die samen een essentiële toegangspoort vormen voor de export vanuit de Pearl River Delta, een belangrijk Chinees centrum voor productie en technologie. Sinds eind mei werkt de terminal op een fractie van zijn normale capaciteit, waarbij de activiteiten beperkt zijn vanwege het beheersen van de verspreiding van Covid. Dit heeft geleid tot ernstige opstoppingen, met tientallen schepen die buiten de haven wachten op het vrijkomen van een ligplaats.

 

Daarnaast is één van de grootste havens van China 3 weken dicht geweest. Ze hebben maar enkele ligplaatsen in gebruik. De afgelopen dagen zijn schepen omgeleid van Yantain naar andere nabijgelegen terminals in het Delta-gebied, dat heeft ook zijn eigen problemen veroorzaakt.  In de poorten van Shekhou, Mansja en Hong Kong die gebruikt zijn, worden nu ook de vertragingen zichtbaar.

Advies nodig? We helpen je graag verder!

De logistieke sector heeft al meer dan een jaar te kampen met een  ontwrichting.

Het sociale leven lag plat, vakanties, reizen festivals voor een lange tijd was het niet mogelijk. Doordat mensen meer geld overhielden uitte zich dit in het bestellen van meer goederen door de consument.

Deze plotselinge omschakeling zorgde er voor dat de havens in Europa en Noord-Amerika verstopt raakten. Er kwamen te veel schepen tegelijk aan, en dat terwijl de aanvoer van lege containers voor nieuwe zendingen opdroogde doordat er wereldwijd teveel lege containers aan de verkeerde kades staan.

De opstopping in het Suezkanaal, ’s wereld drukste scheepvaartroute, vaart zorgde voor zeker 56 containerschepen vertraagd raakten. Toen deze weer open ging veroorzaakte de plotselinge aankomst van alle vertraagde schepen voor opstoppingen op de Europese terminals, zoals in de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Door het tekort blijven de container prijzen ook stijgen en rederijen geven aan dat ze niet weten hoe het container tekort op korter termijn op te lossen. Verschillende rederijen geven aan dat de tarieven en te korten zeker aan zullen houden tot begin 2022 of langer.

Gezien de massale aankopen in september en oktober voor de feestdagen adviseren wij, denk na over wat je met de feestdagen beschikbaar wil hebben voor de verkoop, en handel op tijd. De techniek “just in time” om kosten voor opslag te besparen zal komende periodes nog niet toepasbaar zijn.

“Samen ontdekken hoe we jou kunnen helpen? Boek een afspraak in en we reserveren minimaal 30 minuten voor jou. Wij leiden je persoonlijk rond in onze onlineomgeving en beantwoorden al je vragen.”

Laura – Support

Hoe kan Explect Online jou hierbij helpen?

Flexibiliteit

Wij zorgen dat je makkelijk kan inspelen op de steeds veranderende vraag in je markt. Transporteer van één klein doosje binnen Europa tot een schip vol containers uit China. Hoeveel, bepaal je zelf.

Overzicht

Geen talloze spreadsheets of eindeloze mailketens. Bij ons krijg je in één overzichtelijk dashboard controle over je supplychain. Volg je zending via de track and trace functie of bel ons even op (gezellig!).

Kosten besparing

Tijd is geld. Optimaliseer je planning op elk moment van de dag of nacht en kies de goedkoopste optie. Bij ons geen verrassingen of hoge kosten achteraf. What you see is what you get.

Heb je vragen? Laat ons je helpen.

Expediteur Rick Onder

Geschreven door
Rick – Support Operator

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld van transport.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en wij helpen je in te spelen op veranderingen. Zo transporteer jij jouw zending zonder verassingen.